X

การสอบทางภาษา

ภาษาฝรั่งเศส

ย้อนไปในปี 1999 คุณ Daniel Spohn ผู้ก่อตั้งของเรากำลังมองหาโรงเรียนสอนภาษาสักแห่งหนึ่งในเมืองบาร์เซโลนา ในขณะที่กำลังสับสนและเสียเวลากับการเปรียบเทียบข้อเสนอที่ไม่ชัดเจนจากบรรดานายหน้าและโบรชัวร์โรงเรียนสอนภาษาอยู่นั้น เขาก็เกิดความคิดในการสร้างเครื่องมือที่จะทำให้ขั้นตอนเหล่านี้ง่ายขึ้น เพื่อช่วยผู้ต้องการเรียนให้สามารถเลือกหลักสูตรและโรงเรียนที่ดีที่สุด
LanguageCourse.Net จึงก่อกำเนิดขึ้นด้วยเหตุนี้ ในฐานะเว็บไซต์อิสระ เป้าหมายหลักของเราคือการจัดหาข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายไปพร้อมกัน เราทำได้อย่างไร?:
 • คัดเลือกโรงเรียนสอนภาษาที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือมากที่สุดในแต่ละเมืองทั่วโลก
 • รวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนอย่างสมบูรณ์และเจาะลึกไว้ในที่เดียวกัน
 • รวบรวมหลากหลายความคิดเห็นเรื่องราวประสบการณ์ตรงแบบไม่มีการตัดทอนจากผู้เรียนรุ่นก่อนๆ จำนวนมาก
 • คัดสรรโรงเรียนที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน ตลอดจนให้ข้อมูลที่สมบูรณ์และชัดเจนเกี่ยวกับราคาและการเปรียบเทียบคุณภาพของแต่ละโรงเรียนโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที

เครื่องมือเรียนภาษาออนไลน์ฟรี:
เราตั้งใจสร้างเครื่องมือเรียนภาษาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในระดับสากลและเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้ฟรี เครื่องมือของเรามุ่งเน้นความสนุกสนานในการใช้งาน แต่ในขณะเดียวกันต้องช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการมากที่สุดในระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นเครื่องมือที่ประยุกต์มาจากผลการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับการเรียนรู้ มาเสริมสร้างความรู้และฟื้นฟูความจำด้านคำศัพท์ของคุณในกว่า 30 ภาษาภายในระยะเวลาสั้นที่สุด โดยไม่มีความกดดัน และในความเร็วที่คุณพึงพอใจ
ภาษาสเปน

ย้อนไปในปี 1999 คุณ Daniel Spohn ผู้ก่อตั้งของเรากำลังมองหาโรงเรียนสอนภาษาสักแห่งหนึ่งในเมืองบาร์เซโลนา ในขณะที่กำลังสับสนและเสียเวลากับการเปรียบเทียบข้อเสนอที่ไม่ชัดเจนจากบรรดานายหน้าและโบรชัวร์โรงเรียนสอนภาษาอยู่นั้น เขาก็เกิดความคิดในการสร้างเครื่องมือที่จะทำให้ขั้นตอนเหล่านี้ง่ายขึ้น เพื่อช่วยผู้ต้องการเรียนให้สามารถเลือกหลักสูตรและโรงเรียนที่ดีที่สุด
LanguageCourse.Net จึงก่อกำเนิดขึ้นด้วยเหตุนี้ ในฐานะเว็บไซต์อิสระ เป้าหมายหลักของเราคือการจัดหาข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายไปพร้อมกัน เราทำได้อย่างไร?:
 • คัดเลือกโรงเรียนสอนภาษาที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือมากที่สุดในแต่ละเมืองทั่วโลก
 • รวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนอย่างสมบูรณ์และเจาะลึกไว้ในที่เดียวกัน
 • รวบรวมหลากหลายความคิดเห็นเรื่องราวประสบการณ์ตรงแบบไม่มีการตัดทอนจากผู้เรียนรุ่นก่อนๆ จำนวนมาก
 • คัดสรรโรงเรียนที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน ตลอดจนให้ข้อมูลที่สมบูรณ์และชัดเจนเกี่ยวกับราคาและการเปรียบเทียบคุณภาพของแต่ละโรงเรียนโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที

เครื่องมือเรียนภาษาออนไลน์ฟรี:
เราตั้งใจสร้างเครื่องมือเรียนภาษาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในระดับสากลและเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้ฟรี เครื่องมือของเรามุ่งเน้นความสนุกสนานในการใช้งาน แต่ในขณะเดียวกันต้องช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการมากที่สุดในระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นเครื่องมือที่ประยุกต์มาจากผลการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับการเรียนรู้ มาเสริมสร้างความรู้และฟื้นฟูความจำด้านคำศัพท์ของคุณในกว่า 30 ภาษาภายในระยะเวลาสั้นที่สุด โดยไม่มีความกดดัน และในความเร็วที่คุณพึงพอใจ
ภาษาอังกฤษ

ย้อนไปในปี 1999 คุณ Daniel Spohn ผู้ก่อตั้งของเรากำลังมองหาโรงเรียนสอนภาษาสักแห่งหนึ่งในเมืองบาร์เซโลนา ในขณะที่กำลังสับสนและเสียเวลากับการเปรียบเทียบข้อเสนอที่ไม่ชัดเจนจากบรรดานายหน้าและโบรชัวร์โรงเรียนสอนภาษาอยู่นั้น เขาก็เกิดความคิดในการสร้างเครื่องมือที่จะทำให้ขั้นตอนเหล่านี้ง่ายขึ้น เพื่อช่วยผู้ต้องการเรียนให้สามารถเลือกหลักสูตรและโรงเรียนที่ดีที่สุด
LanguageCourse.Net จึงก่อกำเนิดขึ้นด้วยเหตุนี้ ในฐานะเว็บไซต์อิสระ เป้าหมายหลักของเราคือการจัดหาข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายไปพร้อมกัน เราทำได้อย่างไร?:
 • คัดเลือกโรงเรียนสอนภาษาที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือมากที่สุดในแต่ละเมืองทั่วโลก
 • รวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนอย่างสมบูรณ์และเจาะลึกไว้ในที่เดียวกัน
 • รวบรวมหลากหลายความคิดเห็นเรื่องราวประสบการณ์ตรงแบบไม่มีการตัดทอนจากผู้เรียนรุ่นก่อนๆ จำนวนมาก
 • คัดสรรโรงเรียนที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน ตลอดจนให้ข้อมูลที่สมบูรณ์และชัดเจนเกี่ยวกับราคาและการเปรียบเทียบคุณภาพของแต่ละโรงเรียนโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที

เครื่องมือเรียนภาษาออนไลน์ฟรี:
เราตั้งใจสร้างเครื่องมือเรียนภาษาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในระดับสากลและเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้ฟรี เครื่องมือของเรามุ่งเน้นความสนุกสนานในการใช้งาน แต่ในขณะเดียวกันต้องช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการมากที่สุดในระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นเครื่องมือที่ประยุกต์มาจากผลการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับการเรียนรู้ มาเสริมสร้างความรู้และฟื้นฟูความจำด้านคำศัพท์ของคุณในกว่า 30 ภาษาภายในระยะเวลาสั้นที่สุด โดยไม่มีความกดดัน และในความเร็วที่คุณพึงพอใจ
ภาษาอิตาลี

ย้อนไปในปี 1999 คุณ Daniel Spohn ผู้ก่อตั้งของเรากำลังมองหาโรงเรียนสอนภาษาสักแห่งหนึ่งในเมืองบาร์เซโลนา ในขณะที่กำลังสับสนและเสียเวลากับการเปรียบเทียบข้อเสนอที่ไม่ชัดเจนจากบรรดานายหน้าและโบรชัวร์โรงเรียนสอนภาษาอยู่นั้น เขาก็เกิดความคิดในการสร้างเครื่องมือที่จะทำให้ขั้นตอนเหล่านี้ง่ายขึ้น เพื่อช่วยผู้ต้องการเรียนให้สามารถเลือกหลักสูตรและโรงเรียนที่ดีที่สุด
LanguageCourse.Net จึงก่อกำเนิดขึ้นด้วยเหตุนี้ ในฐานะเว็บไซต์อิสระ เป้าหมายหลักของเราคือการจัดหาข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายไปพร้อมกัน เราทำได้อย่างไร?:
 • คัดเลือกโรงเรียนสอนภาษาที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือมากที่สุดในแต่ละเมืองทั่วโลก
 • รวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนอย่างสมบูรณ์และเจาะลึกไว้ในที่เดียวกัน
 • รวบรวมหลากหลายความคิดเห็นเรื่องราวประสบการณ์ตรงแบบไม่มีการตัดทอนจากผู้เรียนรุ่นก่อนๆ จำนวนมาก
 • คัดสรรโรงเรียนที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน ตลอดจนให้ข้อมูลที่สมบูรณ์และชัดเจนเกี่ยวกับราคาและการเปรียบเทียบคุณภาพของแต่ละโรงเรียนโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที

เครื่องมือเรียนภาษาออนไลน์ฟรี:
เราตั้งใจสร้างเครื่องมือเรียนภาษาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในระดับสากลและเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้ฟรี เครื่องมือของเรามุ่งเน้นความสนุกสนานในการใช้งาน แต่ในขณะเดียวกันต้องช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการมากที่สุดในระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นเครื่องมือที่ประยุกต์มาจากผลการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับการเรียนรู้ มาเสริมสร้างความรู้และฟื้นฟูความจำด้านคำศัพท์ของคุณในกว่า 30 ภาษาภายในระยะเวลาสั้นที่สุด โดยไม่มีความกดดัน และในความเร็วที่คุณพึงพอใจ
ภาษาเยอรมัน

ย้อนไปในปี 1999 คุณ Daniel Spohn ผู้ก่อตั้งของเรากำลังมองหาโรงเรียนสอนภาษาสักแห่งหนึ่งในเมืองบาร์เซโลนา ในขณะที่กำลังสับสนและเสียเวลากับการเปรียบเทียบข้อเสนอที่ไม่ชัดเจนจากบรรดานายหน้าและโบรชัวร์โรงเรียนสอนภาษาอยู่นั้น เขาก็เกิดความคิดในการสร้างเครื่องมือที่จะทำให้ขั้นตอนเหล่านี้ง่ายขึ้น เพื่อช่วยผู้ต้องการเรียนให้สามารถเลือกหลักสูตรและโรงเรียนที่ดีที่สุด
LanguageCourse.Net จึงก่อกำเนิดขึ้นด้วยเหตุนี้ ในฐานะเว็บไซต์อิสระ เป้าหมายหลักของเราคือการจัดหาข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายไปพร้อมกัน เราทำได้อย่างไร?:
 • คัดเลือกโรงเรียนสอนภาษาที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือมากที่สุดในแต่ละเมืองทั่วโลก
 • รวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนอย่างสมบูรณ์และเจาะลึกไว้ในที่เดียวกัน
 • รวบรวมหลากหลายความคิดเห็นเรื่องราวประสบการณ์ตรงแบบไม่มีการตัดทอนจากผู้เรียนรุ่นก่อนๆ จำนวนมาก
 • คัดสรรโรงเรียนที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน ตลอดจนให้ข้อมูลที่สมบูรณ์และชัดเจนเกี่ยวกับราคาและการเปรียบเทียบคุณภาพของแต่ละโรงเรียนโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที

เครื่องมือเรียนภาษาออนไลน์ฟรี:
เราตั้งใจสร้างเครื่องมือเรียนภาษาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในระดับสากลและเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้ฟรี เครื่องมือของเรามุ่งเน้นความสนุกสนานในการใช้งาน แต่ในขณะเดียวกันต้องช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการมากที่สุดในระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นเครื่องมือที่ประยุกต์มาจากผลการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับการเรียนรู้ มาเสริมสร้างความรู้และฟื้นฟูความจำด้านคำศัพท์ของคุณในกว่า 30 ภาษาภายในระยะเวลาสั้นที่สุด โดยไม่มีความกดดัน และในความเร็วที่คุณพึงพอใจ
ประหยัด! โปรโมชั่นพิเศษ!
ลงทะเบียนรับหลักสูตรส่วนลดสูงสุด
เงื่อนไขและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว & คุกกี้ประทับตรวจสอบและนโยบายเนื้อหาของผู้ใช้