X
ABLS

ABLS

Association of British Language Schools 
Opis
Organ akredytujący dla Language Services jest niezależna firmą, która zapewnia kontrolę usług dla różnych dostawców kursów języka angielskiego. Ten serwis akredytacyjny stale monitoruje kryteria kontroli I posiada planowy program kontroli co 4 lata w celu zapewnienia że kryteria kontroli jakości są ściśle przestrzegane.


 

Korzyści dla klienta
- zapewnia niezależne usługi inspekcyjne
- jest całkowicie niezależną spółką, która świadczy usługi w zakresie kontroli w odniesieniu do różnorodnych dostawców języka angielskiego
- nieustannie nadzoruje kryteria kontroli
- zatrudnia wykwalifikowanych i doświadczonych inspektorów
- realizuje planowany program kontroli co 4 lata w celu zbadania, że kryteria zapewnienia jakości są ściśle przestrzegane


 

Procedury złożenia skargi
Wszystkie podmioty świadczące są odpowiedzialne za przedstawienie procedury składania skarg, które są łatwo dostępne dla studentów, pracowników, agentów i rodziców. W Przypadku braku wewnętrznego mechanizmu odnośnie skarg, wnioskodawca może powołać się na ABLS Skargi Akredytacyjne. Wszystkie podmioty świadczące, mają obowiązek zapewnienia, że pracownicy, studenci, przedstawiciele, rodzice i inne zainteresowane jednostki są świadomi, jak nawiązać kontakt z ABLS I uzyskać dostęp do do procedury składania skarg.


 

W prasie:
Prasa wspomina
Prasa wspomina
Sprawdzony przez:
zaufali nam
zaufali nam