X

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียน ILM - Istituto Linguistico Mediterraneo, วีอาเรจโจ, ประเทศอิตาลี

จํานวนความคิดเห็นทั้งหมด: 10
หมายเหตุ: การประเมินทั้งหมดมาจากผู้เรียนจริงๆ เรากำหนดให้เฉพาะผู้ที่จองหลักสูตรเรียนภาษากับเราเท่านั้นจึงจะสามารถประเมินโรงเรียนได้ภายหลังจากที่เรียนจบหลักสูตรแล้ว โดยทางโรงเรียนไม่สามารถแก้ไขผลการประเมินใดๆ ได้ ดังนั้นผลการประเมินที่เผยแพร่ทั้งหมดจึงมีความเที่ยงแท้เชื่อถือได้

คะแนนเฉลี่ย

ประมวลจาก 10 รีวิว ประเมินโดยนักเรียนเก่าที่ ILM - Istituto Linguistico Mediterraneo
คะแนนรวม
ILM - Istituto Linguistico Mediterraneo, วีอาเรจโจ, ประเทศอิตาลี

คะแนนความนิยม:4.0

4.0 
เมือง

คะแนนความนิยม:4.3

4.3 
องค์กร

คะแนนความนิยม:3.7

3.7 
สิ่งอำนวยความสะดวก

คะแนนความนิยม:3.0

3.0 
กิจกรรมทางสังคม

คะแนนความนิยม:2.7

2.7 
คุณภาพหลักสูตร / ความก้าวหน้าด้านภาษา

คะแนนความนิยม:3.9

3.9 
ความคุ้มค่าเงิน

คะแนนความนิยม:3.6

3.6 
ที่พัก
ครอบครัวอุปถัมภ์ ---
แฟลตที่พักรวมกัน

คะแนนความนิยม:4.0

4.0 
อื่นๆ

คะแนนความนิยม:3.0

3.0 

ความคิดเห็นส่วนบุคคล

ILM - Istituto Linguistico Mediterraneo
6. สิง. 2019
1. Kiraly (49 ปี)  ประเทศฮังการี
101. Course:  General (Holiday) course - 1 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating: 5/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 4/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 5/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 5/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating: 3/5.0

กิจกรรมทางสังคม

Rating: 4/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 4/5.0

8. พฤศ. 2013
2.  (31 ปี)  ประเทศเยอรมนี
102. Course:  General course - 2 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating: 5/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 5/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 4/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 5/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating: 4/5.0

กิจกรรมทางสังคม

Rating: 4/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 5/5.0

11. กัน. 2012
3.  (23 ปี)  ประเทศบัลแกเรีย
103. Course:  General course - 2 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating: 5/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 5/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 5/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 5/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating: 5/5.0

กิจกรรมทางสังคม

Rating: 5/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 5/5.0

ที่พัก
แฟลตรวม

Rating: 4/5.0

21. กัน. 2010
4.  (29 ปี)  เดนมาร์ก
104. Course:  General course - 1 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating: 5/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 4/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 4/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 4/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating: 4/5.0

กิจกรรมทางสังคม

Rating: 4/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 5/5.0

ข้อมูลเพิ่มเติม
จุดเด่นของโรงเรียน:
บรรยากาศที่โรงเรียนเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพ ส่วนครูก็เก่งและให้ความช่วยเหลือดีมาก โรงเรียนมีห้องเรียนขนาดใหญ่มากทั้งยังเงียบสงบและสะอาด ช่วงเวลานี้ไม่ค่อยมีนักเรียนในวัยเดียวกับฉันแต่ในระหว่างสัปดาห์ (ฉันพักที่นั่นเพียง 1 สัปดาห์) ฉันเข้าร่วมในกิจกรรมฟรี: เราเรียนทำพิซซา!
ความคิดเห็นอื่นๆ:
เมืองนี้น่าอยู่และผ่อนคลายมากแต่ก็มีสถานที่สำหรับเต้นรำและพบปะผู้คนอยู่หลายแห่ง
6. กัน. 2010
5. Marc (30 ปี)  
105. Course:  General course - 4 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating: 2/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 3/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 3/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 1/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating: 1/5.0

กิจกรรมทางสังคม

Rating: 1/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 2/5.0

ที่พัก
แฟลตรวม

Rating: 4/5.0

28. มิถ. 2010
6.  (40 ปี)  ไอร์แลนด์
106. Course:  General course - 1 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating: 3/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 3/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 5/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 3/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating: 2/5.0

กิจกรรมทางสังคม

Rating: 1/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 2/5.0

22. สิง. 2009
7.  (55 ปี)  
107. Course:  General course - 2 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating: 4/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 3/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 4/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 3/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating: 4/5.0

กิจกรรมทางสังคม

Rating: 3/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 4/5.0

ที่พัก
โรงแรม

Rating: 3/5.0

ข้อมูลเพิ่มเติม
จุดเด่นของโรงเรียน:
ห้องเรียนแบบดั้งเดิม
ข้อแนะนำจากคนวงในเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้กำลังจะไปเรียนภาษาไม่ควรพลาด:
หาโรงแรมที่อยู่ห่างจากการจราจร
ความคิดเห็นอื่นๆ:
ห้องพักในโรงแรมหนวกหูจากเสียงการจราจร ในสัปดาห์่ที่สองจึงต้องเปลี่ยนเป็นห้องที่เงียบกว่า
25. สิง. 2007
8. Estela (35 ปี)  
108. Course:  Holiday course - 2 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating: 3/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 1/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 3/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 2/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating: 2/5.0

กิจกรรมทางสังคม

Rating: 2/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 3/5.0

3. สิง. 2007
9.  (54 ปี)  
109. Course:  Holiday course - 3 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating: 4/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 4/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 5/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 4/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating: 3/5.0

กิจกรรมทางสังคม

Rating: 2/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 4/5.0

ข้อมูลเพิ่มเติม
จุดเด่นของโรงเรียน:
เจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นกันเองและช่วยเหลือดีเป็นพิเศษ
ข้อแนะนำจากคนวงในเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้กำลังจะไปเรียนภาษาไม่ควรพลาด:
อย่าอาย, ลองผิดลองถูก และพยายามต่อไป
ความคิดเห็นอื่นๆ:
ในช่วง 2 สัปดาห์แรกของการเรียน สิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ดีทำให้สิ่งแวดล้อมไม่เหมาะกับการเรียนรู้เนื่องจากทั้งร้อนและหนวกหู ในสัปดาห์สุดท้าย IML ย้ายไปยังอาคารที่แท้จริงของโรงเรียนซึ่งดีกว่ามาก ครูยอดเยี่ยมมากและพยายามอย่างดีที่สุดในเงื่อนไขที่ไม่ค่อยพร้อม ส่วนอพาร์ทเมนท์ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ก็ดีอย่างเหนือความคาดหมาย
18. กรก. 2007
10.    
110. Course:  Holiday course - 3 สัปดาห์

คะแนนรวม

Rating: 4/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 4/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 5/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 5/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating: 2/5.0

กิจกรรมทางสังคม

Rating: 1/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 5/5.0


ประหยัด! โปรโมชั่นพิเศษ!
ลงทะเบียนรับหลักสูตรส่วนลดสูงสุด
เงื่อนไขและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว & คุกกี้ประทับตรวจสอบและนโยบายเนื้อหาของผู้ใช้