X
❮  กลับไปที่Instituto Superior de Español เมืองโอตาวาโล

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียน Instituto Superior de Español, โอตาวาโล, เอกวาดอร์

จํานวนความคิดเห็นทั้งหมด: 4
หมายเหตุ: การประเมินทั้งหมดมาจากผู้เรียนจริงๆ เรากำหนดให้เฉพาะผู้ที่จองหลักสูตรเรียนภาษากับเราเท่านั้นจึงจะสามารถประเมินโรงเรียนได้ภายหลังจากที่เรียนจบหลักสูตรแล้ว โดยทางโรงเรียนไม่สามารถแก้ไขผลการประเมินใดๆ ได้ ดังนั้นผลการประเมินที่เผยแพร่ทั้งหมดจึงมีความเที่ยงแท้เชื่อถือได้

คะแนนเฉลี่ย

ประมวลจาก 4 รีวิว ประเมินโดยนักเรียนเก่าที่ Instituto Superior de Español
คะแนนโดยรวม
Instituto Superior de Español, โอตาวาโล, เอกวาดอร์

คะแนนความนิยม:3.7

3.7 
เมือง

คะแนนความนิยม:4.0

4.0 
องค์กร

คะแนนความนิยม:3.2

3.2 
สิ่งอำนวยความสะดวก

คะแนนความนิยม:2.5

2.5 
กิจกรรมทางสังคม

คะแนนความนิยม:3.2

3.2 
คุณภาพหลักสูตร / ความก้าวหน้าด้านภาษา

คะแนนความนิยม:4.0

4.0 
ความคุ้มค่าเงิน

คะแนนความนิยม:3.5

3.5 
ที่พัก
ครอบครัวอุปถัมภ์

คะแนนความนิยม:4.0

4.0 
แฟลต (อพาร์ทเม้นท์) แบบอยู่รวมกัน ---
อื่นๆ ---

ความคิดเห็นส่วนบุคคล

Instituto Superior de Español
4. มกร. 2008
1.  (26 ปี)  ไอร์แลนด์
101. Course:  Classico, Standard Course - 3 สัปดาห์

คะแนนโดยรวม

Rating: 4/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 4/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 4/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 3/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating: 2/5.0

กิจกรรมทางสังคม

Rating: 2/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 4/5.0

ที่พัก
โฮมสเตย์

Rating: 4/5.0

20. มีน. 2006
2. Werner,karl-heinz   
102. Course:  Classico, Standard Course - 1 สัปดาห์

คะแนนโดยรวม

Rating: 4/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 3/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 4/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 4/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating: 2/5.0

กิจกรรมทางสังคม

Rating: 3/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 4/5.0

15. กุม. 2006
3.  (24 ปี)  สหรัฐอเมริกา
103. Course:  Classico, Standard Course - 3 สัปดาห์

คะแนนโดยรวม

Rating: 3/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 3/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 3/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 2/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating: 2/5.0

กิจกรรมทางสังคม

Rating: 3/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 4/5.0

25. กัน. 2000
4.  (25 ปี)  Switzerland
104. Course:  หลักสูตรแบบตัวต่อตัว

คะแนนโดยรวม

Rating: 4/5.0

ความคุ้มค่าเงิน

Rating: 4/5.0

ความคิดเห็นอย่างละเอียด
เมือง/สถานที่

Rating: 5/5.0

การจัดโครงสร้างของโรงเรียน

Rating: 4/5.0

สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องเรียน)

Rating: 4/5.0

กิจกรรมทางสังคม

Rating: 5/5.0

คุณภาพของการเรียนการสอน / ความก้าวหน้าทางภาษา

Rating: 4/5.0


เงื่อนไขและข้อตกลงความเป็นส่วนตัว & คุกกี้เกี่ยวกับเราติดต่อเราประทับตรวจสอบและนโยบายเนื้อหาของผู้ใช้