X

Souffle (SOUFFLE)Souffle

SOUFFLE jest stowarzyszeniem upoważnionym do kontroli jakości szkół nauczających języka francuskiego jako języka obcego (FLE) we Francji i Szwajcarii. Członkowie SOUFFLE przeprowadzają regularne inspekcje, aby zagwarantować, że szkoła cały czas zapewnia wysoką jakość usług.
Wymagania Souffle, które szkoły członkowskie muszą spełnić

Wymagania, które muszą spełnić członkowie SOUFFLE:

- zapewnić uczniom jasny i zgodny z prawdą opis; usług dostępnych w szkole, regulaminu i procedury organizacji oraz przepisów BHP obowiązujących w szkole;

- zapewnić wysokiej jakości opcje nauczania i zakwaterowania zgodnie z regulaminem SOUFFLE;

- zadbać o to, by uczeń zawsze czuł się mile widziany w szkole, informując o lokalnym otoczeniu szkoły, a także mieć do dyspozycji szereg kulturalnych zajęć pozalekcyjnych.

Postępowanie reklamacyjne/arbitrażowe oferowane przez Souffle

Uczeń może wezwać zespół SOUFFLE do rozstrzygnięcia sporu między uczniem a szkołą w przypadku zażalenia, jeśli spór nie może zostać rozwiązany bezpośrednio między uczniem a szkołą.

Wszelkie gwarancje dla uczniów w przypadku upadłości szkoły językowej związanej z Souffle

Jeśli spór dotyczący szkoły nie może zostać rozwiązany bezpośrednio z uczniem, wówczas członek zespołu SOUFFLE może w razie potrzeby przeprowadzić arbitraż.

Rok założenia Souffle

0

Całkowita liczba członków

10

Koncentracja geograficzna

Francja, Szwajcaria

Typ organizacji

Stowarzyszenie

Informacje kontaktowe

Członkowie Souffle (SOUFFLE)

Oceny byłych studentów:

Ocena: 3.9/5.0

3.9
(26 oceny byłych szkół językowych)
Oceny byłych studentów:

Ocena: 4.2/5.0

4.2
(151 oceny byłych szkół językowych)
Oceny byłych studentów:

Ocena: 4.1/5.0

4.1
(220 oceny byłych szkół językowych)
Oceny byłych studentów:

Ocena: 5/5.0

5
(3 oceny byłych szkół językowych)
Zasady i warunkiPrywatność i pliki cookieO nasKontaktOdciskOceny i Polityka Treści Użytkownika