X
ใหม่ใหม่

ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนภาษาใน แวนคูเวอร์, ประเทศแคนาดา

แวนคูเวอร์
00:0000:00
 

สุดยอดโรงเรียนสอนภาษาใน ใน แวนคูเวอร์ (จัดอันดับตามความคิดเห็นของนักเรียน)

ค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดของภาษา ภาษาอังกฤษ โรงเรียน แวนคูเวอร์ ในราคาต่ำสุด เปรียบเทียบคุณภาพความคิดเห็นและข้อเสนอพิเศษสำหรับหลักสูตรผู้ใหญ่ เรียนภาษา ภาษาอังกฤษ ใน แวนคูเวอร์

ตัวกรอง
แบ่งตาม
แผนที่

#1
OHC English

คะแนนเฉลี่ยจากนักเรียนในหัวข้อ โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดหรือติดอันดับ 20% แรกจากโรงเรียนทั้งหมดในประเทศ ประเทศแคนาดา
Gastown

คะแนนความนิยม:5.0

5.03 ความคิดเห็น

คะแนนความนิยม:5.0

5.0
คุณภาพของการเรียนการสอน

คะแนนความนิยม:5.0

5.0
โปรแกรมสันทนาการ
การรับรอง:
โรงเรียนได้รับการรับรองโดย Languages Canada / CAPLS

ประเภทของรายวิชา (2)ที่พัก (1)สิ่งอำนวยความสะดวก (20)
General English - 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 16
ยกเลิกได้ ฟรี
เปลี่ยนแปลงได้ ฟรี
820C$ 786C$
=
แสดงทั้งหมด 3 หลักสูตร »

คะแนนความนิยม:4.5

4.515 ความคิดเห็น

คะแนนความนิยม:4.4

4.4
คุณภาพของการเรียนการสอน

คะแนนความนิยม:4.1

4.1
โปรแกรมสันทนาการ
|ขนาดโรงเรียน:
สถานะ Covid-19:
โรงเรียนเปิดอยู่
การรับรอง:
โรงเรียนได้รับการรับรองโดย Languages Canada / CAPLS

ประเภทของรายวิชา (15)ที่พัก (2)สิ่งอำนวยความสะดวก (24)
General 20 - 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 16
ยกเลิกได้ ฟรี
เปลี่ยนแปลงได้ ฟรี
855C$ 820C$
=
แสดงทั้งหมด 32 หลักสูตร »

คะแนนความนิยม:4.4

4.420 ความคิดเห็น

คะแนนความนิยม:4.5

4.5
คุณภาพของการเรียนการสอน

คะแนนความนิยม:4.2

4.2
โปรแกรมสันทนาการ
|ขนาดโรงเรียน:
สถานะ Covid-19:
โรงเรียนเปิดอยู่
การรับรอง:
โรงเรียนได้รับการรับรองโดย ALTO (Association of Language Travel Organisations) โรงเรียนได้รับการรับรองโดย Languages Canada / CAPLS

ประเภทของรายวิชา (11)ที่พัก (2)สิ่งอำนวยความสะดวก (14)
General English - Intensive Program - 30 บทเรียนต่อสัปดาห์ | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 15
ยกเลิกได้ ฟรี
เปลี่ยนแปลงได้ ฟรี
900C$ 900C$
=
แสดงทั้งหมด 38 หลักสูตร »

คะแนนความนิยม:4.2

4.249 ความคิดเห็น

คะแนนความนิยม:4.1

4.1
คุณภาพของการเรียนการสอน

คะแนนความนิยม:4.4

4.4
โปรแกรมสันทนาการ
|ขนาดโรงเรียน:
สถานะ Covid-19:
โรงเรียนเปิดอยู่
การรับรอง:
โรงเรียนได้รับการรับรองโดย Languages Canada / CAPLS โรงเรียนได้รับการรับรองโดย QE (Quality English)

ประเภทของรายวิชา (10)ที่พัก (2)สิ่งอำนวยความสะดวก (28)
English Language Course (Semi-Intensive) - 21 บทเรียนต่อสัปดาห์ | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 15
ยกเลิกได้ ฟรี
เปลี่ยนแปลงได้ ฟรี
880C$ 844C$
=
แสดงทั้งหมด 24 หลักสูตร »

คะแนนความนิยม:4.0

4.04 ความคิดเห็น

คะแนนความนิยม:4.2

4.2
คุณภาพของการเรียนการสอน

คะแนนความนิยม:4.2

4.2
โปรแกรมสันทนาการ
|ขนาดโรงเรียน:
สถานะ Covid-19:
โรงเรียนเปิดอยู่
การรับรอง:
โรงเรียนได้รับการรับรองโดย ALTO (Association of Language Travel Organisations) โรงเรียนได้รับการรับรองโดย Languages Canada / CAPLS

ประเภทของรายวิชา (6)ที่พัก (1)สิ่งอำนวยความสะดวก (21)
General English - Morning 20 - 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 16
ยกเลิกได้ ฟรี
เปลี่ยนแปลงได้ ฟรี
917C$ 880C$
=
แสดงทั้งหมด 9 หลักสูตร »

#6
ILSC Language School

downtown Vancouver, city centre

คะแนนความนิยม:4.0

4.03 ความคิดเห็น

คะแนนความนิยม:4.3

4.3
คุณภาพของการเรียนการสอน

คะแนนความนิยม:4.3

4.3
โปรแกรมสันทนาการ
การรับรอง:
โรงเรียนได้รับการรับรองโดย ALTO (Association of Language Travel Organisations) โรงเรียนได้รับการรับรองโดย Languages Canada / CAPLS

ประเภทของรายวิชา (14)ที่พัก (2)สิ่งอำนวยความสะดวก (17)
Full-Time FT - 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 15
ยกเลิกได้ ฟรี
เปลี่ยนแปลงได้ ฟรี
870C$ 834C$
=
แสดงทั้งหมด 16 หลักสูตร »

คะแนนความนิยม:2.0

2.02 ความคิดเห็น

คะแนนความนิยม:1.5

1.5
คุณภาพของการเรียนการสอน

คะแนนความนิยม:1.5

1.5
โปรแกรมสันทนาการ
|ขนาดโรงเรียน:
การรับรอง:
โรงเรียนได้รับการรับรองโดย Languages Canada / CAPLS

ประเภทของรายวิชา (12)ที่พัก (2)สิ่งอำนวยความสะดวก (20)
IHV 20 Semi-Intensive Plus AM - 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 16
ยกเลิกได้ ฟรี
เปลี่ยนแปลงได้ ฟรี
850C$ 815C$
=
แสดงทั้งหมด 37 หลักสูตร »

VanWest College

Downtown
สถานะ Covid-19:
โรงเรียนเปิดอยู่
การรับรอง:
โรงเรียนได้รับการรับรองโดย ALTO (Association of Language Travel Organisations) โรงเรียนได้รับการรับรองโดย IALC (International Association of Language Centres) โรงเรียนได้รับการรับรองโดย Languages Canada / CAPLS โรงเรียนได้รับการรับรองโดย QE (Quality English)

ประเภทของรายวิชา (8)ที่พัก (2)สิ่งอำนวยความสะดวก (13)
General English Course 25 - 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 15
ยกเลิกได้ ฟรี
เปลี่ยนแปลงได้ ฟรี
870C$ 834C$
=
แสดงทั้งหมด 10 หลักสูตร »
การรับรอง:
โรงเรียนได้รับการรับรองโดย Languages Canada / CAPLS

ประเภทของรายวิชา (7)ที่พัก (2)สิ่งอำนวยความสะดวก (6)
English Core Course - 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 16
ยกเลิกได้ ฟรี
เปลี่ยนแปลงได้ ฟรี
750C$ 720C$
=
แสดงทั้งหมด 13 หลักสูตร »

ประเภทของรายวิชา (4)ที่พัก (1)สิ่งอำนวยความสะดวก (7)
General English - 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 15
ยกเลิกได้ ฟรี
เปลี่ยนแปลงได้ ฟรี
1080C$ 1033C$
=
แสดงทั้งหมด 6 หลักสูตร »
การรับรอง:
โรงเรียนได้รับการรับรองโดย ALTO (Association of Language Travel Organisations) โรงเรียนได้รับการรับรองโดย Languages Canada / CAPLS โรงเรียนได้รับการรับรองโดย NAFSA (Association of International Educators)

ประเภทของรายวิชา (2)สิ่งอำนวยความสะดวก (9)
Summer Teen Program - Homestay - 25 บทเรียนต่อสัปดาห์ | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 15
ยกเลิกได้ ฟรี
เปลี่ยนแปลงได้ ฟรี
รวมที่พัก -
1865C$ 1822C$
=
แสดงทั้งหมด 8 หลักสูตร »
สถานะ Covid-19:
โรงเรียนเปิดอยู่
การรับรอง:
โรงเรียนได้รับการรับรองโดย Languages Canada / CAPLS

ประเภทของรายวิชา (10)ที่พัก (2)สิ่งอำนวยความสะดวก (3)
General English - 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 15
ยกเลิกได้ ฟรี
เปลี่ยนแปลงได้ ฟรี
810C$ 810C$
=
แสดงทั้งหมด 14 หลักสูตร »
สถานะ Covid-19:
โรงเรียนเปิดอยู่
การรับรอง:
โรงเรียนได้รับการรับรองโดย Languages Canada / CAPLS

ประเภทของรายวิชา (8)ที่พัก (2)สิ่งอำนวยความสะดวก (8)
General Course + Accommodation - 26 บทเรียนต่อสัปดาห์ | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 17
ยกเลิกได้ ฟรี
เปลี่ยนแปลงได้ ฟรี
รวมที่พัก -
1205€ 1205€
=
แสดงทั้งหมด 24 หลักสูตร »
สถานะ Covid-19:
โรงเรียนเปิดอยู่
การรับรอง:
โรงเรียนได้รับการรับรองโดย Languages Canada / CAPLS

ประเภทของรายวิชา (10)ที่พัก (2)สิ่งอำนวยความสะดวก (5)
General Course - 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 15
ยกเลิกได้ ฟรี
เปลี่ยนแปลงได้ ฟรี
945C$ 945C$
=
แสดงทั้งหมด 35 หลักสูตร »
การรับรอง:
โรงเรียนได้รับการรับรองโดย ALTO (Association of Language Travel Organisations) โรงเรียนได้รับการรับรองโดย UNOSEL (Union Nationale des Organisations de Séjours Linguistiques) โรงเรียนได้รับการรับรองโดย WYSE/FIYTO (World Youth Student & Educational Travel Confereration)

ประเภทของรายวิชา (6)ที่พัก (1)
Standard Programme 15 - 15 บทเรียนต่อสัปดาห์ | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 1
ยกเลิกได้ ฟรี
เปลี่ยนแปลงได้ ฟรี
3000US$ 2850US$
=
แสดงทั้งหมด 12 หลักสูตร »

Tamwood Language Centre

Downtown Vancouver
|ขนาดโรงเรียน:
สถานะ Covid-19:
โรงเรียนเปิดอยู่
การรับรอง:
โรงเรียนได้รับการรับรองโดย Languages Canada / CAPLS โรงเรียนได้รับการรับรองโดย WYSE/FIYTO (World Youth Student & Educational Travel Confereration)

ประเภทของรายวิชา (6)ที่พัก (1)สิ่งอำนวยความสะดวก (14)
Skill Builder 28 - 28 บทเรียนต่อสัปดาห์ | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 15
ยกเลิกได้ ฟรี
เปลี่ยนแปลงได้ ฟรี
935C$ 897C$
=
แสดงทั้งหมด 14 หลักสูตร »
สถานะ Covid-19:
โรงเรียนเปิดอยู่

ประเภทของรายวิชา (16)ที่พัก (3)สิ่งอำนวยความสะดวก (4)
General English 20 - Morning - 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 12
ยกเลิกได้ ฟรี
เปลี่ยนแปลงได้ ฟรี
932C$ 932C$
=
แสดงทั้งหมด 42 หลักสูตร »
สถานะ Covid-19:
โรงเรียนเปิดอยู่
การรับรอง:
โรงเรียนได้รับการรับรองโดย Languages Canada / CAPLS

ประเภทของรายวิชา (6)ที่พัก (1)สิ่งอำนวยความสะดวก (10)
Intensive English - 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 15
ยกเลิกได้ ฟรี
เปลี่ยนแปลงได้ ฟรี
780C$ 749C$
=
แสดงทั้งหมด 8 หลักสูตร »

คะแนนความนิยม:5.0

5.0
คุณภาพของการเรียนการสอน

คะแนนความนิยม:4.0

4.0
โปรแกรมสันทนาการ

ประเภทของรายวิชา (4)ที่พัก (1)สิ่งอำนวยความสะดวก (12)
General English - Part Time AM - 26 บทเรียนต่อสัปดาห์ | ขนาดของ กลุ่ม ที่ใหญ่ที่สุด: 10
ยกเลิกได้ ฟรี
เปลี่ยนแปลงได้ ฟรี
700C$ 673C$
=
แสดงทั้งหมด 5 หลักสูตร »

เลือกโรงเรียนไหนดี

รับคำแนะนำฟรีจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางไปเรียนภาษาของเราในการค้นหาโรงเรียนที่ดีที่สุดของคุณ

ความคิดเห็นของนักเรียนล่าสุดเกี่ยวกับโรงเรียนสอนภาษาใน แวนคูเวอร์

คะแนนความนิยม:4.2

4.2 | 49 ความคิดเห็น

โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีมาก ทุกวันจะมีกำหนดการที่มาพร้อมแนวทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะชั้นเรียนของฉันซึ่งดีมากและครูก็วิเศษมาก ทุกอย่างสะอาดสะอ้าน เจ้าหน้าที่ก็ใจดีอย่างไม่น่าเชื่อ กล่าวโดนสรุปคือเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก

27 พฤศจิกายน 2008
: Power Speaking - 4 สัปดาห์
อายุนักศึกษา: 27 ปี

Sergio
italiana

ข้อเท็จจริงสำคัญเกี่ยวกับ แวนคูเวอร์

แวนคูเวอร์: แวนคูเวอร์ (Vancouver) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศแคนาดา (Canada) ซึ่งงดงามอยู่ในวงล้อมของมหาสมุทรและภูเขา จุดเด่นของเมืองนี้อยู่ที่สวนสแตนลีย์ (Stanley) ซึ่งเป็นสวนป่าขนาดหนึ่งหมื่นเอเคอร์, ชายหาดหลายแห่ง รวมถึงเส้นทางวิ่งและขี่จักรยาน แวนคูเวอร์มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่งดงาม ทั้งยังเป็นที่พักพิงของอดีตบุปผาชนและวัฒนธรรมแบบต่อต้านจึงไม่แปลกที่องค์การอย่างกรีนพีซจะก่อตั้งขึ้นที่นี่ อย่างไรก็ดีเมืองนี้ก็ยังจัดว่าเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมของแคนาดาตะวันตก รวมถึงจุดหมายปลายทางของการประชุมสำคัญและการท่องเที่ยวด้วย

ตาม The Economist: Global Liveability index2019 แวนคูเวอร์ ได้อันดับ 6 ในด้านคุณภาพชีวิต

ประชากร: 1,838,000

เขตเวลา: -15h. (GMT -8)

ภูมิภาค: British Columbia,

เงินตรา: CAD (1 CAD = 23.6249 THB)

ชื่อ เมือง ใน ภาษาอังกฤษ: Vancouver

แวนคูเวอร์ คะแนนคุณภาพชีวิต:

คะแนนความนิยม:4.7

4.7 (116 ความคิดเห็นของศิษย์เก่าเรา)

วีซ่า: ผู้ถือสัญชาติประเทศไทย ต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศและเรียนที่ ประเทศแคนาดา ตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าสำหรับบุคคลสัญชาติอื่น

มหาวิทยาลัย: 3 (อันดับมหาวิทยาลัยในแวนคูเวอร์)

ฤดูท่องเที่ยว: กรกฎาคม

: ธันวาคม

ราคาหลักสูตรเฉลี่ยต่อสัปดาห์ (ฤดูท่องเที่ยว): 391 C$

ราคาหลักสูตรเฉลี่ยต่อสัปดาห์ (): 307 C$

ค่าครองชีพ:

* 100 = ราคาใน กรุงเทพฯ

 • ดัชนีราคานักศึกษา ไม่รวมค่าที่พัก:129* (29 % แพงกว่า กรุงเทพฯ)
 • ดัชนีราคานักศึกษารวมค่าที่พัก:136* (36 % แพงกว่า กรุงเทพฯ)
 • ดัชนีราคา ค่าอาหารเท่านั้น:92* (8 % ถูกกว่า กรุงเทพฯ)
 • ราคาบิ๊กแม็ค ( ประเทศแคนาดา เฉลี่ย):6.81 C$ (34 ราคาแพงกว่าที่ ประเทศไทย)
แหล่งจ่ายไฟหลัก:
 • ประเภทปลั๊ก A
 • ประเภทปลั๊ก B
 • แรงดันไฟฟ้าในที่อยู่อาศัย: 120 V
 • ความถี่: 60 Hz

สนามบินปลายทาง

Vancouver International (YVR) - 7กม. จากใจกลางเมืองแวนคูเวอร์

ระบบขนส่งมวลชนไปยังใจกลางเมือง:

บริการทุก 10 นาที, 4,00 CAD, 25 นาที.

สถานีหลัก: Yvr-Airport Station, Sea Island Centre Station, Bridgeport Station, Oakridge-41St Avenue Station, King Edward Station

4 per day, 9 CAD, 40 นาที.

สถานีหลัก: Vancouver International Airport-"Departures", Oakridge Mall/41st & Cambie, Vancouver General Hospital/12th & Cambie

รถแท็กซี่: 38 C$, เดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลา 20 นาที ไปยังใจกลางเมืองแวนคูเวอร์

สภาพอากาศใน แวนคูเวอร์

ตารางสภาพภูมิอากาศ
ตำนาน:
อุณหภูมิเวลากลางวัน
อุณหภูมิเวลากลางคืน
ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 °C3 °C5 °C8 °C10 °C13 °C15 °C18 °C20 °C23 °C25 °Cหน่วยอุณหภูมิ °C
ช่วงมีแสงสว่าง
2346881096422
อุณหภูมิของน้ำ
9 °C8 °C8 °C9 °C11 °C13 °C14 °C15 °C14 °C12 °C11 °C9 °C
ปริมาณน้ำฝน
168มม.105มม.114มม.89มม.65มม.54มม.36มม.37มม.51มม.121มม.189มม.162มม.

เหตุการณ์ใน แวนคูเวอร์ช่วงที่น่าไปเรียนภาษาที่สุดของแวนคูเวอร์

กุมภาพันธ์
Art Works Exhibition in Vancouver
Art Works Exhibition in Vancouver

กุมภาพันธ์ 2020 - ธันวาคม 2020ตลอดทั้งปี Vancouver Biennale จัดแสดงผลงานศิลปะในสถานที่สาธารณะเพื่อให้สาธารณะชนเข้าถึงศิลปะได้ เป้าหมายหลักคือการสร้างสะพานทางสังคมระหว่างคนประเภทต่าง ๆ ผ่านทางศิลปะ การแสดงดนตรี ประติมากรรม และการแสดงที่น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นทั่วเมือง

มกราคม
Polar Bear Swim
Polar Bear Swim

มกราคม 2021เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองช่วงต้นปีใหม่ ชาวแวนคูเวอร์ต่างรวมตัวกันริมฝั่ง โดยบรรดาผู้กล้าต่างกระโดดลงไปในน้ำสุดเย็นของ English Bay ส่วนผู้ไม่ต้องเปียกปอนต่างสนุกกับงานเฉลิมฉลองบนชายหาด

Performing Arts Festival
Performing Arts Festival

มกราคม 2021 - กุมภาพันธ์ 2021PuSH International Performing Arts Festival เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นสัญลักษณ์มากที่สุดในแวนคูเวอร์ มันเป็นเบ้าหลอมรวมของความคิดสร้างสรรค์และจัดแสดงสิ่งที่ดีที่สุดของแคนาดา กิจกรรมนี้ยังเป็นศูนย์บ่มเพาะสำหรับศิลปินและผลงานใหม่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คือเพื่อแสดงผลงานร่วมสมัยในจิตวิญญาณของนวัตกรรมและบทสนทนา

กิจกรรมที่ แวนคูเวอร์

City Hall
City Hall
ตลาดชุมชนเกาะ Granville
ตลาดชุมชนเกาะ Granville
หาด English Bay
หาด English Bay
Chinatown
Chinatown
Gastown
Gastown
Downtown
Downtown
Yaletown
Yaletown
Coal Harbour
Coal Harbour
แวนคูเวอร์
แวนคูเวอร์ ภาพย่อวิดีโอ

แผนที่กับสถานที่ตั้งของโรงเรียนภาษาอังกฤษ ใน แวนคูเวอร์

กำลังโหลดเนื้อหาแผนที่

ระบบขนส่งสาธารณะใน แวนคูเวอร์

  คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรงเรียนใน แวนคูเวอร์

 • 673€ สำหรับ 2 สัปดาห์เป็นราคาต่ำสุดสำหรับคอร์สการเรียน ภาษาอังกฤษ ใน แวนคูเวอร์ . ราคาเฉลี่ยของหลักสูตรภาษาใน แวนคูเวอร์ เป็น 260€ ต่อสัปดาห์.
 • นักเรียนให้คะแนนโปรแกรมกิจกรรมของ OHC English ในที่ดีที่สุด
 • OHC English ได้รับคะแนนโดยรวมที่ดีที่สุดใน แวนคูเวอร์ .
 • LAB - Languages Across Borders, ตั้งอยู่ที่ 188 Nelson Street, Yaletown ได้รับการโหวตให้เป็นโรงเรียนที่มีทำเลดีที่สุดใน แวนคูเวอร์ .
 • คุณภาพการสอนมีคะแนนสูงสุด OHC English .
 • 'Homestay' ของ LAB - Languages Across Borders เป็นที่พักที่ได้รับคะแนนดีมากที่สุดในเมือง แวนคูเวอร์ .
 • คุณสามารถเรียนหลักสูตรเริ่มต้นเพียง 1 สัปดาห์ สำหรับความก้าวหน้าทางภาษากรุณาเลือกระยะเวลาที่นานกว่า จากการสำรวจของ StudyTravel Magazine ระบุว่าระยะเวลาของหลักสูตรโดยเฉลี่ยสำหรับ ประเทศแคนาดา คือ 12 สัปดาห์
 • ดัชนีราคานักเรียนใน แวนคูเวอร์ คือ 74.03 . สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบ ค่าครองชีพของเมือง .
 • นักเรียนให้คะแนน แวนคูเวอร์ กับ 4.7 ดาวจาก 5 ดาว
 • ใน แวนคูเวอร์ กระแสไฟฟ้าคือ 120 โวลต์และ 60 เฮิร์ตซ์ ประเภทปลั๊ก A, B .
 • สนามบินที่ดีที่สุดที่จะไปเมือง แวนคูเวอร์ คือ Vancouver International ( 7.5 กม. จากใจกลางเมือง) ดูข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลขาเข้าและสนามบินทั้งหมดสำหรับ แวนคูเวอร์ .

จุดหมายปลายทางอื่น ๆ ที่เป็นที่นิยมเพื่อรวมเข้ากับหลักสูตร แวนคูเวอร์

คาลการี (ภาพเมือง)คาลการี
โรงเรียน
ฮาลิแฟกซ์ (ภาพเมือง)ฮาลิแฟกซ์
โรงเรียน
ควิเบก (ภาพเมือง)ควิเบก
โรงเรียน
โตรอนโต (ภาพเมือง)โตรอนโต
โรงเรียน
LanguageCourse.net เป็นเว็บไซต์อิสระด้านการศึกษาสำหรับจองหลักสูตรที่มีการเข้าชมสูงสุดในโลก มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ แนะนำในต่างประเทศ โรงเรียนภาษาอังกฤษ ในประเทศแคนาดา ไม่ว่าคุณจะมองหาหลักสูตรภาษาที่ราคาต่ำสุด ที่มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพดี หรือมีกิจกรรมสันทนาการสนุกสนาร เราจะช่วยให้คุณค้นหาหลักสูตรที่ดีที่สุดจากรายชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการคัดสรร สำหรับผู้เริ่มต้นหรือระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเพื่อเรียนภาษาของเรายินดีที่จะช่วยเหมือนเป็นไกด์ของคุณ
onscroll="return false;">
X
นโยบายผ่อนปรนและจองได้ทันทีโดยไม่มีความเสี่ยง โรงเรียนที่ทำเครื่องหมายด้วย ยกเลิกฟรี และ เปลี่ยนแปลงฟรี ตอนนี้คุณได้รับประโยชน์ จาก
 • ชั้นเรียนขนาดเล็ก
 • โปรโมชั่น
 • ห้องว่างของที่พักที่ดีที่สุด
 • ครูที่ดีที่สุด
 • เพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนไม่หนาแน่น