X
ABLS

ABLS

Association of British Language Schools 
Beskrivning
The Accreditation Body for Language Services tillhandahåller flertalet tjänster som oberoende inspektionstjänster och klassas som ett oberoende aktiebolag som sörjer för en inspektionstjänst åt ett vitt spektrum av engelska språkskolor. Detta ackrediteringsorgan granskar fortlöpande denna inspektionskriterie och har ett planerat program för fyra årliga inspektioner för att säkerställa att försäkran om kvalitétskriterier vidhålls.


 

Fördelar för kunden
-erbjuder ett oberoende kontrollorgan -är ett helt oberoende aktiebolag som erbjuder ett kontrollorgan för ett varierat utbud av engelska språket som ständigt recensioner inspektionskriterier -rekryterar kvalificerade och erfarna inspektörer -genomför ett planerat program för 4-årliga inspektioner för att säkerställa att kvalitetssäkringen kriterier strikt


 

Reklamationsprocedur
Alla ackrediterade aktörer förväntas ha ett system för klagomål som är lättillgängligt och att studenter, anställda, agenter och föräldrar informeras om detta. Om en skolas interna klagomålssystem inte ger en lösning på problemet kan den klagande åberopa ABLS Accreditation's system för klagomål. Alla ackrediterade aktörer som har en skyldighet att se till att personalen, studenter, anställda, föräldrar och andra berörda organ är medvetna om hur man kontaktar ABLS Accreditation och får tillgång till klagomålssystemet.


 

Spara pengar! Exklusiva erbjudanden!
Anmäl dig för att dra nytta av de bästa språkkurserna
I pressen:
Pressomnämningar
Pressomnämningar
Betrodd av:
Betrodda av
Betrodda av