X

การเปรียบเทียบแอพพลิเคชั่นสอนภาษา


เราอาจมีความโน้มเอียงบ้าง แต่เราพยายามที่จะแสดงการเปรียบเทียบแอพพลิเคชั่นสอนภาษาที่มีอยู่ปริมาณเนื้อหา

แอพพลิเคชั่นLanguageCourse.net
Vocabulary Trainer
BabbelBusuuDuolingo
จำนวนคำ
   - ฟรีประมาณ >9.500ประมาณ 3004003.000
   - จ่ายแล้ว-1700-27002600-
จำนวนวลี
   - ฟรี4500??
   - จ่ายแล้ว----
หลักสูตรเนื้อหาพิเศษYes
 • หนังสือบทสนทนาสำหรับการเดินทาง (~450)
 • คำศัพท์สำหรับการเดินทาง (~400)
 • คำศัพท์แสลง (~200)
 • บทสนทนาเกี่ยวกับการออกเดท (~40)
 • ธุรกิจ (~300)
 • คำศัพท์สำหรับด้านการแพทย์ (~300)
 • คำศัพท์สำหรับการท่องเที่ยว (~300)
 • หลักสูตรสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน (~120)
 • TOEFL (~700)
 • IELTS (~500)
 • TOEIC (~500)
No
หัวข้อทั่วไป เช่น ตัวเลข สัตว์ อาหาร เป็นต้น
Yes
 • คำศัพท์สำหรับเด็ก (150 คำ – 7,99€)
 • หลักสูตรสำหรับการเดินทาง (400 คำ - จาก 3,49€)
No
ภาษาที่สอน34
ภาษากรีก, ภาษาคาตาลัน , ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบัลแกเรีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษามาเลย์, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิตาลี, ภาษาฮังการี, ภาษาฮินดี, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเช็ก, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวียดนาม, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย
13
ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซีย , ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์
11
ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาตุรกี, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษารัสเซีย, ภาษาสเปน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอิตาลี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์
10
Irish, ภาษาดัตช์, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอิตาลี, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษาโปรตุเกส

ฟังก์ชั่น

แอพพลิเคชั่นLanguageCourse.net
Vocabulary Trainer
BabbelBusuuDuolingo
เสียงพูดจากเจ้าของภาษาYesYesYesYes
รูปภาพของคำYesYesYesSome
จำนวนหนึ่ง
บทความเกี่ยวกับคำนามYesYesYesYes
TEACHER ADMIN PANELYes
ช่วยในการเรียนรู้คำศัพท์ที่โรงเรียน เพิ่มเติม
NoNoYes
ตัวเลือกสำหรับโหมดการเรียนรู้YesNo
ประเภทและจำนวนของโหมดการเรียนรู้
No
ประเภทและจำนวนของโหมดการเรียนรู้
No
ประเภทและจำนวนของโหมดการเรียนรู้
ความถี่ของการซ้ำคำที่สามารถปรับเปลี่ยนได้YesNoNoNo
การซ้ำที่มีระยะห่างYes
ช่วงของความก้าวหน้า
Yes
ช่วงของความก้าวหน้า
no info about repetitions
ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดซ้ำ
no info about repetitions
ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดซ้ำ
โหมดการฟังเท่านั้นYesNoNoNo
สร้างรายการคำศัพท์ของตัวเองYesNoNoNo
ภาพและเสียงพูดสำหรับคำศัพท์ของตัวเองYesNoNoNo
เชื่อมต่อกับเว็บไซต์และอุปกรณ์อื่น ๆYesYesYesYes
โหมดออฟไลน์YesYesYesYes
โหมดการเรียนรู้
 • เรียนรู้แบบพิเศษ
 • ตัวเลือกหลายตัว
 • การเขียน
 • เขียนตามคำบอก
 • รวดเร็ว: ใช่/ไม่ใช่
 • ปริศนาคำ
 • เลือกตัวอักษรตัวแรก
 • กำหนดไปยังรูปภาพ
 • ออกเสียงคำ
 • กำหนดไปยังรูปภาพ
 • เลือกตัวอักษรตัวแรก
 • เขียนจดหมาย
 • การทดสอบ
 • ฟัง และ เลือกตัวเลือกที่ถูกต้อง
 • การปรับปรุง
 • ปริศนาคำ
 • จับคู่คำ
 • ตัวเลือกหลายตัว
 • บทสนทนา
 • การเขียนข้อความ
 • แปลปริศนาคำศัพท์
 • แกะคำภาษาต่างประเทศตามเสียงที่ได้ยิน
 • แกะคำของเจ้าของภาษาตามเสียงที่ได้ยิน
 • ออกเสียงคำ
 • แปลภาษาต่างประเทศให้เป็นภาษาของเจ้าของภาษา
 • ตัวเลือกหลายตัว
ความรวดเร็วของการก้าวหน้า/คำศัพท์ ต่อบทเรียนประมาณ 11 วินาทีต่อคำ
บทเรียน 28 คำต่อ 5 นาที
(* สามารถปรับให้เป็นแบบส่วนตัวได้)
ประมาณ 18 วินาทีต่อคำ
บทเรียน 10 คำต่อ 3 นาที
ประมาณ 21 วินาทีต่อคำ
บทเรียน 14 คำต่อ 5 นาที
ประมาณ 37 วินาทีต่อคำ
5 นาทีต่อ 8 คำ
ภาษาระดับต่าง ๆ5
ผู้เริ่มต้น (A1)-ขั้นสูง (C1)
1
ไม่มีระดับที่ต่างกันในแอพพลิเคชั่น
2
ผู้เริ่มต้น; ขั้นกลาง
4
ท่านจะต้องผ่านการทดสอบก่อนที่จะไปในระดับที่สูงขึ้น
ฟังก์ชั่นอื่น ๆ
 • ตัวเลือกของคำที่จัดเรียงตามความถี่
 • รูปภาพช่วยจดจำสำหรับบทความ
 • มีเสียงเพลงประกอบ (superlearning)
 • ลิสต์ที่แสดงคะแนนสูง
 • คำแนะนำสำหรับการเรียนรู้ภาษาที่ดีกว่า
 • ตัวเลือกการปรับค่าจำนวนมาก (ความเร็ว จำนวนครั้งที่ให้เล่นซ้ำ โหมดการเรียน แนวทางของภาษา)
 • แผนการเรียนรู้
 • เพิ่มคำศัพท์ของตัวเอง
 • ภาพรวมของคำที่ได้เรียนมาทั้งหมด
 • บันทึกเวลาการเรียนรู้ประจำวันสะสม
 • การจดจำเสียงพูด (ไม่เป็นไปตามการทดสอบของเรา)
 • แอพพลิเคชั่นมีเพียงคำศัพท์เท่านั้น แต่เวอร์ชั่นเว็บไซต์มีไวยกรณ์ด้วย
 • ท่านทำการแก้ไขแบบฝึกหัดการเขียนให้กับผู้เรียนอื่น และผู้เรียนอื่นจะทำการแก้ไขแบบฝึกหัดให้กับท่าน
 • แผนการเรียนรู้
 • การจดจำเสียงพูด (ไม่เป็นไปตามการทดสอบของเรา)
 • แบบฝึกหัดไวยกรณ์ที่ระดับสูงขึ้น
ภาษาที่ใช้งาน34
ภาษากรีก, ภาษาคาตาลัน , ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาบัลแกเรีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฟินแลนด์, ภาษามาเลย์, ภาษายูเครน, ภาษารัสเซีย, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาสโลวัก, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอาหรับ, ภาษาอิตาลี, ภาษาฮังการี, ภาษาฮินดี, ภาษาฮิบรู, ภาษาเกาหลี, ภาษาเช็ก, ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเบงกาลี, ภาษาเปอร์เซีย, ภาษาเยอรมัน, ภาษาเวียดนาม, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์, ภาษาโรมาเนีย, ภาษาไทย
13
ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษานอร์เวย์, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาสวีเดน, ภาษาสเปน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอิตาลี, ภาษาอินโดนีเซีย , ภาษาเดนมาร์ก, ภาษาเยอรมัน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์
11
ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาตุรกี, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษารัสเซีย, ภาษาสเปน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอิตาลี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาโปแลนด์
10
ภาษาดัตช์, ภาษาตุรกี, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษารัสเซีย, ภาษาสเปน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอิตาลี, ภาษาฮังการี, ภาษาเยอรมัน, ภาษาโปรตุเกส
ระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • AndroidAndroid
 • iOSiOS

 • Windows Phoneอื่น ๆ ในเร็ว ๆ นี้
 • AndroidAndroid
 • iOSiOS
 • Windows PhoneWindows Phone
 • WindowsWindows
 • AndroidAndroid
 • iOSiOS
 • AndroidAndroid
 • iOSiOS
ความคิดเห็น
 • วลีต่าง ๆ ถูกปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบทเรียนคำศัพท์
 • การฝึกฝนมีความรวดเร็วกว่าแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ เนื่องจากไม่ต้องทำการเขียนมากมาย
 • สามารถเลือกคำศัพท์ได้จากหัวข้อ
 • มีฟังก์ชั่นจดจำเสียงพูดที่น่าสนใจแต่ค่อนข้างช้า มีคำบางคำที่ไม่สามารถจดจำได้
 • มีส่วนประกอบที่ดีที่ช่วยในการกระตุ้น
 • สำหรับผู้เรียนในระดับที่สูงที่ต้องการให้ผู้เรียนอื่นเป็นผู้แปลข้อความ คุณภาพของความถูกต้องจะขึ้นอยู่กับแรงผลักดันของผู้เรียนท่านอื่น ท่านจะต้องใช้เวลาในการตรวจความถูกต้องที่เขียนขึ้นโดยผู้อื่นเช่นกัน
 • มีรูปแบบและโครงสร้างที่ดี
 • แบบฝึกหัดไวยกรณ์จำนวนมาก
 • มีแบบฝึกหัดที่ต้องใช้การเขียนมากกว่าแอพพลิเคชั่นอื่น (โปรดพิจารณา หากท่านไม่ชอบทำการพิมพ์บนโทรศัพท์)
 • โมเดลธุรกิจจะขึ้นอยู่กับผู้เรียน
 • การพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าโหมดแบบอื่น ๆ และมีความคืบหน้าที่ช้ากว่า
 • แอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ไม่มีคีย์บอร์ดสำหรับตัวอักษรพิเศษ อาจต้องมีการติดตั้งคีย์บอร์ดภาษาอื่นเพิ่มเติม
 • มีการจัดเรียงบทเรียนที่ดีและมีแบบฝึกหัดที่ใช้เวลานานในระดับที่สูงขึ้น

บทสรุป

แอพพลิเคชั่นทั้งหมดนี้ใช้วิธีการสอนภาษาที่แตกต่างกันไป ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนของโหมดการเรียนรู้ แกนหลักของแอพพลิเคชั่นทั้งหมดคือส่วนที่เกี่ยวกับการเรียนรู้คำศัพท์ แอพพลิเคชั่นบางตัวได้เพิ่มบทสนทนา แบบฝึกหัดการเขียน หรือแบบฝึกหัดเกี่ยวกับไวยกรณ์เข้ามาด้วย

แอพพลิเคชั่นเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่ใช้ในการสร้างฐานคำศัพท์ของท่าน ในส่วนของการเรียนรู้คำศัพท์จะเป็นส่วนที่ได้รับประโยชน์จากการใช้วิธีการเรียนรู้ที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากที่สุด

ถ้าหากท่านอยู่ในระดับที่สูงอยู่แล้วและมีฐานคำศัพท์ที่แน่น เป้าหมายสำหรับการเรียนรู้ของท่านคือการพูดภาษาต่างประเทศให้ได้คล่องมากยิ่งขึ้น ท่านจะต้องมีการใช้วิธีการเรียนรู้อื่นร่วมด้วย เช่น การอ่าน รับชมภาพยนตร์ และเข้าเรียนภาษาด้วยตัวเองในประเทศเจ้าของภาษา เพื่อทำการสร้างปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา

ภายในแอพพลิเคชั่น การเรียนรู้จะมาจากการฝึกเรียนรู้คำศัพท์ 5-6 คำ ติดต่อกัน สิ่งนี้จะช่วยในการจดจำคำศัพท์สำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการใช้เวลาสำหรับการทำแบบฝึกหัดต่าง ๆ ทีละอย่าง ซ้ำแล้วซ้ำอีก การใช้แฟลชการ์ดของ Vocabulary Trainer จะช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น คำศัพท์ที่ท่านทราบดีอยู่แล้วจะปรากฏให้เห็นน้อยลง

ในกรณีส่วนใหญ่ แอพพลิเคชั่นจะเป็นเวอร์ชั่นที่ย่อลงมาจากเวอร์ชั่นของเว็บไซต์ ฟังก์ชั่นการใช้งานบางอย่างที่อยู่บนเว็บไซต์จะไม่ได้อยู่บนแอพพลิเคชั่น แอพพลิเคชั่นที่ไม่ฟรีจะมีการแสดงข้อจำกัดและราคาของเวอร์ชั่นแบบฟรีไว้อย่างชัดเจน

การแสดงความคิดเห็นขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของระบบแอนดรอยด์ สำหรับแอปการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
23 มกราคม 2016

ปรากฏในสื่อ:
ปรากฏในสื่อมวลชน
ปรากฏในสื่อมวลชน
ได้รับความไว้วางใจจาก:
ได้รับความไว้วางใจโดย
ได้รับความไว้วางใจโดย