X
English New Zealand

English New Zealand

 
Beskrivning
English New Zealand inrättades 1986 och omfattar den berömda organisationen FIELSNZ (Federation of Independent English Language Schools of New Zealand). Denna organisation arbetar både med den privata och den statliga sektorn English language schools in New Zealand och medlemmarna finns i hela Nya Zeeland. Medlemsskolor erbjuder högkvalitativa engelsk språkundervisning, lärarutbildning (TESOL) och vägar till universitet, högskoloreutbildningar och andra eftergymnasiala institutioner i Nya Zeeland.


 

Garanti om skolan går i konkurs
Vid en eventuell stängning av en skola på grund av en oundviklig händelse eller naturkatastrof utgår inget bidrag för alla "missade dagar". Om kursen eleven är inskriven i inte påbörjas eller om eleven inte uppfyller inträdeskraven (t.ex. nivån av språkkunskaper) för en viss kurs kan avgiften överföras till en annan lämpligare kurs inom ett GEOS NZ College eller GEOS Oceania College, annars gäller full återbetalning.


 

Reklamationsprocedur
Om eleven har ett klagomål på någon del av sina studie- eller tilläggstjänster måste han diskutera frågan med GEOS NZ College Student Services Advisor. Om det är en allvarlig ärende så kommer de att hjälpa till med att ta upp ditt ärende skriftligen (blankett för klagomål).


 

Medlemmar av English New Zealand
1
Tidigare studenters omdömen: (3 utvärderingar av denna språkskola)

3
Tidigare studenters omdömen: (32 utvärderingar av denna språkskola)

4
Tidigare studenters omdömen: (41 utvärderingar av denna språkskola)

7
Tidigare studenters omdömen: (9 utvärderingar av denna språkskola)


I pressen:
Pressomnämningar
Pressomnämningar
Betrodd av:
Betrodda av
Betrodda av