X
ISO 9000/9001

ISO 9000/9001

International Organization for Standardization 
Beskrivning
ISO 9001:2000 specificerar krav på ett system för kvalitetsstyrning för en organisation. ISO 9000 är en familj av standardvärden för kvalitetsledningssystem. ISO 9000 underhålls av ISO, the International Organization for Standardization och administreras av ackrediterings- och certifieringsorganen. Vissa av kraven i ISO 9001 (som är en av de standarder inom ISO 9000-familjen) omfattar en rad förfaranden som täcker alla viktiga processer i verksamheten; -övervakning för att säkerställa att de är effektiva; -upprätthållande av fullgoda protokoll; -kontroller för en felfri prestanda, utförande av lämpliga och korrigerande åtgärder vid behov; -regelbunden omprövning av enskilda processer och kvalitetssystemet i sig för maximal effekt; och -underlättandet av komtinuerliga förbättringar


 

Medlemmar av ISO 9000/9001 (International Organization for Standardization)
3
Tidigare studenters omdömen: (1 utvärderingar av denna språkskola)

5
Tidigare studenters omdömen: (106 utvärderingar av denna språkskola)

6
Tidigare studenters omdömen: (47 utvärderingar av denna språkskola)

7
Tidigare studenters omdömen: (141 utvärderingar av denna språkskola)

8
Tidigare studenters omdömen: (216 utvärderingar av denna språkskola)

9
Tidigare studenters omdömen: (50 utvärderingar av denna språkskola)

10
Tidigare studenters omdömen: (62 utvärderingar av denna språkskola)

11
Tidigare studenters omdömen: (26 utvärderingar av denna språkskola)

12
Tidigare studenters omdömen: (1 utvärderingar av denna språkskola)

13
Tidigare studenters omdömen: (1 utvärderingar av denna språkskola)

14
Tidigare studenters omdömen: (183 utvärderingar av denna språkskola)

15
Tidigare studenters omdömen: (1 utvärderingar av denna språkskola)

18
Tidigare studenters omdömen: (4 utvärderingar av denna språkskola)

19
Tidigare studenters omdömen: (66 utvärderingar av denna språkskola)

20
Tidigare studenters omdömen: (37 utvärderingar av denna språkskola)

21
Tidigare studenters omdömen: (16 utvärderingar av denna språkskola)

23
Tidigare studenters omdömen: (81 utvärderingar av denna språkskola)

24
Tidigare studenters omdömen: (2 utvärderingar av denna språkskola)

25
Tidigare studenters omdömen: (27 utvärderingar av denna språkskola)

27
Tidigare studenters omdömen: (40 utvärderingar av denna språkskola)

28
Tidigare studenters omdömen: (65 utvärderingar av denna språkskola)

29
Tidigare studenters omdömen: (53 utvärderingar av denna språkskola)

30
Tidigare studenters omdömen: (26 utvärderingar av denna språkskola)

31
Tidigare studenters omdömen: (26 utvärderingar av denna språkskola)

32
Tidigare studenters omdömen: (69 utvärderingar av denna språkskola)

33
Tidigare studenters omdömen: (203 utvärderingar av denna språkskola)

34
Tidigare studenters omdömen: (47 utvärderingar av denna språkskola)

35
Tidigare studenters omdömen: (79 utvärderingar av denna språkskola)

36
Tidigare studenters omdömen: (56 utvärderingar av denna språkskola)

37
Tidigare studenters omdömen: (59 utvärderingar av denna språkskola)

40
Tidigare studenters omdömen: (13 utvärderingar av denna språkskola)

41
Tidigare studenters omdömen: (40 utvärderingar av denna språkskola)

42
Tidigare studenters omdömen: (10 utvärderingar av denna språkskola)

43
Tidigare studenters omdömen: (3 utvärderingar av denna språkskola)

44
Tidigare studenters omdömen: (94 utvärderingar av denna språkskola)

45
Tidigare studenters omdömen: (240 utvärderingar av denna språkskola)

46
Tidigare studenters omdömen: (52 utvärderingar av denna språkskola)

48
Tidigare studenters omdömen: (30 utvärderingar av denna språkskola)

49
Tidigare studenters omdömen: (1 utvärderingar av denna språkskola)

50
Tidigare studenters omdömen: (156 utvärderingar av denna språkskola)

51
Tidigare studenters omdömen: (1 utvärderingar av denna språkskola)

55
Tidigare studenters omdömen: (3 utvärderingar av denna språkskola)

57
Tidigare studenters omdömen: (18 utvärderingar av denna språkskola)

61
Tidigare studenters omdömen: (2 utvärderingar av denna språkskola)


Spara pengar! Exklusiva erbjudanden!

Anmäl dig för att dra nytta av de bästa språkkurserna
I pressen:
Pressomnämningar
Pressomnämningar
Betrodd av:
Betrodda av
Betrodda av